AVG Verzoek

Quadyck Real Estate BV verwerkt persoonsgegevens en bewaart deze in een beveiligde database. Welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden is te lezen in ons privacystatement op onze website www.quadyckrealestate.nl. 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren of als u uw persoonsgegevens wilt aanleveren/ laten wijzigen/ verwijderen, kunt u dat via dit formulier aan ons kenbaar maken. 

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen afhandelen.

Uw aanvraag kon niet worden verzonden, niet alle velden zijn correct ingevuld.

Algemeen

Reden van het verzoek is* Persoonsgegevens die gebruikt zijn voor onze administratie waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren, kunnen niet verwijderd worden.
Volgende gegevens aanpassen
Overige toelichtingen  

Personalia

Voor de uitvoering van uw verzoek maken wij alleen gebruik van de hieronder opgegeven gegevens

Datum verzoek
Voornaam/ Achternaam
Adres
Postcode/ Woonplaats
Land
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2 (optioneel)
E-mailadres 1
E-mailadres 2 (optioneel)

Bestanden

Wij zouden graag een kopie van uw identiteitsbewijs ontvangen:

Toegestane bestandextenties zijn: pdf, doc, docx, jpg, png, zip
Maximale totale grootte van alle bestanden: 10 MB


 AVG Verzoek  |  Privacy Statement  |  Bemiddelingsvoorwaarden  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Gedragscode BVVB  |  Klachtenprotocol klachtenprocedure Quadyck