Vastgoed beheer

Beheer bestaat uit een aantal disiplines die wij als fullservice kunnen aanbieden of als maatwerk.

ADMINISTRATIEF BEHEER

Quadyck Real Estate BV zorgt voor de tijdige inning van de huur en/of Vve bijdragen. Het gaat om een uitgebreide debiteuren- en crediteurenadministratie. Daarbij worden de ontvangen huren ten gunste van onze klant geboekt. Incassomaatregelen worden waar nodig gebruikt om kracht bij te zetten. Tevens zorgen we voor betaling van de crediteurenfacturen. Beide aspecten leiden periodiek (maandelijks of per kwartaal) tot onze huurafrekening waarbij het saldo wordt verrekend met onze klant. Een en ander wordt ondersteund met het automatiseringsoftware van Informant met oog op de toekomst.
 
TECHNISCH BEHEER

Teneinde het onroerend goed in goede staat van onderhoud te brengen en te houden, adviseren wij over de te nemen stappen en de financiële gevolgen hiervan, gebruik makend van een uitgebreid netwerk van aannemers en adviseurs. Het onderhoud valt in twee aspecten uiteen. Het dagelijks onderhoud, zijnde niet planmatig, alsmede het groot onderhoud.
Dagelijks vormt de afdeling Technisch Beheer voor onze klanten het aanspreekpunt om onderhoudsklachten en planmatig onderhoud te organiseren en te bewaken. Taken hierbij zijn het opstellen van meerjarenonderhoudsplan, puntentellingen, afhandelen van onderhoudsklachten, adviseren en begeleiden van groot onderhoud en meer.
Voor het melden van onderhoudsklachten is er geen 9 tot 5 mentaliteit waardoor u en of uw huurders snel geholpen worden.
 
VERHUUR

Wij verzorgen voor onze klanten de verhuur van diverse soorten onroerend goed gelegen in met name “groot” Noord-Holland. Het gaat daarbij om winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte. Ook de verhuur van woningen vormt een belangrijk aandeel in onze beheertaak.
Daarbij verlenen wij onze diensten met betrekking tot het afsluiten van huurcontracten, de aanvraag van de woonvergunning indien van toepassing, het opleveren van de woning d.m.v. diverse inspecties, het maken van puntentellingen, huurverhogingen en meer. Bij de wederverhuur adviseren wij onze opdrachtgevers uitgebreid over de verhuurmogelijkheden.
Indien er sprake is van een kwestie die bij de Bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) of de Huurcommissie getoetst dient te worden dan kunnen wij ook hierin adviseren en aanwezig zijn bij de inspecties en zittingen. Vanzelfsprekend informeren wij vooraf en gedurende het proces onze klant.
 
MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING

Om u een goed inzicht te geven in de onderhoudsuitgaven voor de middellange termijn bieden wij de mogelijkheid om een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen, waarbij alle onderhoudsaspecten van het onroerend goed worden opgenomen. Dit geeft u rust en duidelijkheid over het patroon van de te verwachten uitgaven voor de komende jaren.
 
BOUWBEGELEIDING

Bij de bouwbegeleiding vormt Quadyck Real Estate BV de spil tussen uitvoerder en opdrachtgever. Er wordt een werkomschrijving gemaakt, waarna gesprekken plaatsvinden met diverse partijen voor het aanbesteden van het werk. Nadat de offertes zijn ontvangen wordt in samenspraak met onze opdrachtgevers een besluit tot aanbesteding genomen. Tijdens het uitvoerproces wordt periodiek het werk bezocht en gecontroleerd op kwaliteit en voortgang. Tevens worden bouwvergaderingen bijgewoond. Nadat het werk is opgeleverd zullen we ook nazorg verrichten indien hiertoe aanleiding is.AVG Verzoek  |  Privacy Statement  |  Bemiddelingsvoorwaarden  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Gedragscode BVVB  |  Klachtenprotocol klachtenprocedure Quadyck