VVE beheer


Een belangrijk aspect van onze dienstverlening sinds 2010 is het beheer van Vereniging van Eigenaars (VVE's). Hierbij voeren wij administratief, technisch en commercieel beheer.
Wij bereiden de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen voor, verzorgen de jaarcijfers, laten deze controleren door de kascommissie en stellen de notulen op. In samenspraak met het bestuur van de vereniging worden de te nemen acties, bepaald in de ledenvergadering, voorbereid, uitgezet en begeleid.
Bij wanbetaling worden incassomaatregelen opgestart. Wij werken hierbij samen met een vast incassobureau/ deurwaarderskantoor waardoor de lijnen kort blijven. Wij wikkelen de dagelijkse onderhoudsopdrachten af en adviseren indien gewenst bij het plegen van planmatig onderhoud (zie ook technisch bouwkundig beheer).
 
Inmiddels voeren wij voor ruim 140 verenigingen van Eigenaren, 15 Coöperatieve Flatexploitatie Vereniging, 30 bedrijfsmatig onroerend goed ondergebracht in bijvoorbeeld winkelcentra en bedrijfsverzamelgebouwen, 50 gesplitste woningen en allerlei andere vormen van gesplitst onroerend goed. In de afgelopen jaren is dan ook steeds vaker de vraag naar voren gekomen om meer en meer Vve’s op te nemen in ons bestand. Quadyck Real Estate BV heeft zich ontwikkeld tot een sterke speler op dienstverlening gerichte organisatie met maar één taak: Optimaal VvE management als bestuurder of full service beheerder. Daarbij worden wij ondersteund door DE software voor Vve beheerders Twinq waar u 24/7 inzicht heeft in al uw Vve gerelateerde zaken.

MJOP

Een Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) is een rapport, opgesteld door een bouwtechnicus, waarin al het te verwachten onderhoud over de komende jaren staat beschreven, inclusief de te verwachten kosten. Wij raden elke VvE aan om een MJOP te laten opstellen door een deskundige. Het maken van een financiële begroting op basis van een MJOP voorkomt dat u voor verassingen komt te staan, en voorkomt tegelijkertijd dat u elke maand teveel bijdrage betaald aan de VvE. De voordelen:

· Nooit meer teveel aan maandelijkse bijdrage betalen,
· Precies weten welk onderhoud op welke termijn te verwachten is,
· Dus: een duidelijk financieel en technisch plaatje voor meerdere jaren,
· Stijgende woningwaarde door goed en tijdig onderhoud.

Conditiemeting

Wilt u weten wat de technische staat van uw pand op dit moment is? Dan is het raadzaam om het MJOP te combineren met een conditiemeting (ook wel nulmeting genoemd). Op deze manier komt u erachter of er gebreken zijn aan het pand en van welke aard en omvang deze zijn.

Mocht u meer informatie willen of direct een offerte voor een MJOP (en conditiemeting) willen aanvragen, neem dan contact met ons op.