VVE beheer

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening sinds 2010 is het beheer van Vereniging van Eigenaars (VVE's). Hierbij voeren wij administratief, technisch en commercieel beheer.


Wij bereiden de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen voor, verzorgen de jaarcijfers, laten deze controleren door de kascommissie en stellen de notulen op. In samenspraak met het bestuur van de vereniging worden de te nemen acties, bepaald in de ledenvergadering, voorbereid, uitgezet en begeleid.
Bij wanbetaling worden incassomaatregelen opgestart. Wij werken hierbij samen met een vast incassobureau/ deurwaarderskantoor waardoor de lijnen kort blijven. Wij wikkelen de dagelijkse onderhoudsopdrachten af en adviseren indien gewenst bij het plegen van planmatig onderhoud (zie ook technisch bouwkundig beheer).
 
Inmiddels voeren wij voor ruim 140 verenigingen van Eigenaren, 15 Coöperatieve Flatexploitatie Vereniging, 30 bedrijfsmatig onroerend goed ondergebracht in bijvoorbeeld winkelcentra en bedrijfsverzamelgebouwen, 50 gesplitste woningen en allerlei andere vormen van gesplitst onroerend goed. In de afgelopen jaren is dan ook steeds vaker de vraag naar voren gekomen om meer en meer Vve’s op te nemen in ons bestand. Quadyck Real Estate BV heeft zich ontwikkeld tot een sterke speler op dienstverlening gerichte organisatie met maar één taak: Optimaal VvE management als bestuurder of full service beheerder. Daarbij worden wij ondersteund door DE software voor Vve beheerders Twinq waar u 24/7 inzicht heeft in al uw Vve gerelateerde zaken.

Wij bieden nu verschillende diensten aan, waar wij u en uw VvE in kunnen begeleiden en ondersteunen. De VvE diensten die wij aanbieden zijn Administratief-, Financieel- en Technisch beheer.
Administratief

Een solide basis voor een efficiënt functionerende Vereniging van Eigenaren (VvE) omvat duidelijke informatieverstrekking, een nauwkeurige ledenadministratie, georganiseerde Vergaderingen van Eigenaars, de handhaving van regels en procedures, effectieve communicatie, professionele correspondentie en efficiënte archivering. Heeft uw VvE behoefte aan de expertise en ervaring van administratieve professionals? VvE Diensten Nederland biedt uitgebreide ondersteuning. 


                                                                                                         
Onze diensten voor het administratief beheer van uw VvE omvatten onder andere:                                                                                                                                                                                                                             
 • Het organiseren van Vergaderingen van Eigenaars
 • Het opstellen van gedetailleerde notulen
 • Het actief opvolgen van actiepunten
 • Het actueel houden van de ledenadministratie
 • Het afhandelen van eigendomsoverdrachten
 • Het faciliteren van een digitaal archiefsysteem

 • Het bijwonen en voorzitten van Algemene Ledenvergaderingen

 • Opmaken definitieve agenda en versturen vergaderstukken 
 • het in ontvangst nemen van telefonische spoedmeldingen en/of schriftelijke klachten (Via
  het klantenportaal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     


Financieel

Bij Quadyck Real Estate hebben we het antwoord. We snappen dat financiën een ingewikkeld onderdeel kunnen zijn van het beheer van je Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar maak je geen zorgen, wij zijn er om het eenvoudig te maken. Doordat wij gebruik maken van TwinQ, kunnen wij uw administratie op een zorgvuldige manier beheren en heeft u als eigenaar ook makkelijk inzicht in de financiële zaken van de VvE.                                                                                                                                                             

 

Wat doet Quadyck Real Estate dan precies?

We nemen al het financiële werk uit handen, van bankrekeningen openen tot het opstellen van begrotingen en jaarverslagen. We zorgen er ook voor dat de financiën van je VvE dagelijks worden bijgewerkt, zodat je altijd op de hoogte bent. We geloven in transparantie, dus je kunt op elk moment inloggen en je financiële gegevens bekijken.
                                                                                                               Maar wat betekent dat concreet?

 • We houden de financiële administratie bij.
 • We maken duidelijke begrotingen.              
 • We stellen jaarverslagen op.
 • We innen de VvE-bijdragen en grijpen in bij achterstanden.
 • We beheren bank- en spaarrekeningen.                                                                                                                                                                                                                                        
Technisch & bouwkundig

Binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) vormen technisch VvE beheer en het behoud of verduurzamen van de gemeenschappelijke delen van het complex een substantieel deel van de kosten. Quadyck Real Estate begrijpt het belang van een doeltreffend beheer en staat garant voor een vakkundige aanpak op het gebied van technisch VvE beheer.

Ons Technisch VvE Beheer omvat:

Reparatieverzoeken: Quadyck Real Estate zorgt voor een snelle, doeltreffende, en deskundige opvolging en monitoring van technische (reparatie)verzoeken. Wij begrijpen het belang van een adequaat antwoord op de behoeften van onze VvE-leden.

Onderhoudscontracten: Wij kondigen jaarlijks onderhoudsactiviteiten aan en houden toezicht op de uitvoering ervan, conform de afgesloten onderhoudscontracten. Daarnaast archiveren wij inspectie- en goedkeuringscertificaten om de transparantie en traceerbaarheid te waarborgen.

Planmatig Onderhoud: Quadyck Real Estate voert jaarlijks inspecties uit van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en actualiseert de meerjaren onderhoudsbegroting. Hierdoor zijn wij in staat om tijdig te signaleren en proactief te handelen, met het oog op duurzaamheid en behoud van waarde.

Bij Quadyck Real Estate streven we ernaar om het VvE beheer efficiënt en transparant te maken, waarbij we actief inspelen op de behoeften van onze VvE-leden
 


MJOP

Een Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) is een rapport, opgesteld door een bouwtechnicus, waarin al het te verwachten onderhoud over de komende jaren staat beschreven, inclusief de te verwachten kosten. Wij raden elke VvE aan om een MJOP te laten opstellen door een deskundige. Het maken van een financiële begroting op basis van een MJOP voorkomt dat u voor verassingen komt te staan, en voorkomt tegelijkertijd dat u elke maand teveel bijdrage betaald aan de VvE. De voordelen:

· Nooit meer teveel aan maandelijkse bijdrage betalen,
· Precies weten welk onderhoud op welke termijn te verwachten is,
· Dus: een duidelijk financieel en technisch plaatje voor meerdere jaren,
· Stijgende woningwaarde door goed en tijdig onderhoud.

Conditiemeting

Wilt u weten wat de technische staat van uw pand op dit moment is? Dan is het raadzaam om het MJOP te combineren met een conditiemeting (ook wel nulmeting genoemd). Op deze manier komt u erachter of er gebreken zijn aan het pand en van welke aard en omvang deze zijn.

Mocht u meer informatie willen of direct een offerte voor een MJOP (en conditiemeting) willen aanvragen, neem dan contact met ons op.AVG Verzoek  |  Privacy Statement  |  Bemiddelingsvoorwaarden  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Gedragscode BVVB  |  Klachtenprotocol klachtenprocedure Quadyck